A Felügyelet 2022. december 2-án kelt határozatával, 6122-205 számon nyilvántartásba vette a FINNOVA Magántőkealapot és részalapjait. Az Alap befektetési fókuszában elsősorban pénzügyi vállalkozások, innovációs (startup) vállalkozások, ingatlanfejlesztést végző vállalkozások és megújuló-energia termelő vállalkozások részesdései állnak. Az egyes iparági fókuszok, a Befektetők eltérő kockázatvállalási magatartása, a különböző szektorok eltérő hozam- és növekedési elvárásai, az egyes Céltársaságok eltérő fejlődési potenciálja figyelembevételével, öt külön részalapban került elkülönítésre, FINNOVA I-V. Magántőke-részalap megnevezéssel.

Kategóriák: Hírek